SJÖTRANSPORTER

Tunga och skrymmande transporter

Allt som kan transporteras på land, klarar vi att transportera till sjöss

Tack vare våra olika typer av pråmar finns det i princip inga begränsningar på vad klarar att transportera på havet. Det kan handla om allt från betongbilar eller andra tunga fordon till kompletta arbetsplatsetableringar och virkestransporter. Naturligtvis har vi kranar som t.ex enkelt klarar att hantera ett hus i byggsats, dvs transport och etablering på en avlägsen plats – kanske på en skärgårdsö.

IS ÄR INGET PROBLEM
Flera av våra fartyg är isklassade vilket innebär att årstiden inte begränsar projekten.