RIVNING OCH DEMOLERING

När något skall tas bort

Rivning och demolering av allt från enkla byggnader till gamla krigsfort

Vi har mångårig erfarenhet och rätt utrustning för att klara de mest krävande rivningsuppdragen. Det spelar ingen roll om det är totalrivning eller partiell (delar av befintlig byggnation som skall avlägsnas i samband med nybygge). Vår maskinpark klarar uppgiften utan problem. Vi har dessutom möjligheten att transportera och avtransportera både utrustning och rivningsmassor via land- och sjösidan tack vare våra olika typer av transportfordon.