MUDDRINGSARBETEN I KÄNSLIG MILJÖ

Grävning i våtmark

Tillståndskrävande grävning

Vi har mångårig erfarenhet och rätt utrustning för att klara de mest krävande muddringsuppdragen och vad som är viktigt: Vi kan hjälpa till med tillståndshandlingar som är ett måste när man gräver i våtmark. Vår maskinpark klarar uppgiften utan problem. Vi har dessutom möjligheten att transportera och avtransportera både utrustning och rivningsmassor via land- och sjösidan tack vare våra olika typer av transportfordon.