Välkommen!

Tärnöbolagen AB & Tärnö Sjöentreprenad ingår båda i Tärnögruppen. Vi hjälper både företag och privatkunder. Vi har mångårig erfarenhet av varierande sjö- och markarbeten över södra Sverige. Företaget har sitt säte i Blekinge utanför Karlshamn.

Allt inom sjö- och markarbete är ett väldigt stort begrepp men under åren har vi byggt upp en maskinpark för att klara av allt ni som kund kan tänkas behöva hjälp med. Till maskinparken har vi givetvis alla tillbehör som krävs. Vi arbetar oftast som huvudentreprenör men också som inhyrda, med maskin och förare, åt andra företag när dom behöver hjälp.

Det vi hjälper privatkunder med är oftast dräneringsarbeten, leverans av grus eller jord. Sprängning eller vibrationsfri spräckning. Infart, parkering eller skaftväg med asfaltering eller marksten. Rivning av hus, platta på mark eller husgrund där vi utför arbete från att fälla första trädet till att lämna efter gjutning eller färdigmurad grund. Återställning eller planering av tomt med stenläggning och stödmurar. Enskilda avlopp eller avloppsanläggningar. Kabelschakt. Schakt för pool. Trädfällning. Utbyggnad eller tillbyggnad. Anslutning av kommunalt vatten och avlopp m.m.

Företag som vänder sig till oss för hjälp är vanligen verksamma inom bygg & anläggningsentreprenad eller infrastruktur. En annan kundgrupp är schaktfirmor som behöver utöka sin maskinpark vid större jobb. Byggfirmor eller husleverantörer som behöver hjälp med schakt eller kompletta grundpaket. Lossning av leveranser, transport av material m.m. Vi gör även grunder och utför markarbeten till industrifastigheter eller större byggen som bostäder, skolor och motsvarande.

Filmen nedan beskriver Karlshamns kommuns projekt REN KUST där Tärnöbolagen har en central roll:

schakt2

Frågor & svar

Här kan du få snabba svar på vanliga frågor! Tag kontakt med oss om det är några andra frågetecken som dyker upp. Ingen fråga är för liten eller stor. Vi svarar oftast inom 24 timmar. Allra snabbast är alltid att ringa till oss. Välkommen!

Våra anställda har samtliga mångårig erfarenhet av olika entreprenadarbeten. Riktiga yrkespersoner, med andra ord. Vi sätter samman rätt kompetenser till varje enskilt projekt.

Ja, vi har ett stort antal certifikat och specialutbildningar, bl.a för arbete i känsliga miljöer typ vattendrag, framförande av fartyg, hantering av retur- och miljöfarligt avfall för att nämna några.

Vi har samtliga erforderliga försäkringar: Allrisk, Ansvar, Entreprenad: Upp till 10 MSEK.

Ja det gör vi, vilket vår kundsammansättning är ett tydligt bevis. Vi uppfyller AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets reglemente för arbete bl.a i vattentäkter.

Allt ifrån privatpersoner i t.ex skärgårdsmiljö till stora etablerade aktörer inom bygg- och anläggning. Se mer under ”Referenser”.

Ja, vi är certifierade Byggarbetssamordnare.

Vill du ha
pris på ett projekt?

Du får snabbast tag på oss genom att ringa 070-845 42 88 dagtid. Eller skicka e-post till: ola@tarnobolagen.se
Välkommen!