HAMNANLÄGGNINGAR

Hamnar

För både yrkestrafik och fritidsbåtar

Vi kan erbjuda bryggor och pirar som är pålade, baserade på stenkista, stålspontade eller formgjutna i betong.

Vid ombyggnad av befintliga hamnar tar vi stor hänsyn till nuvarande konstruktioner, typ pirarmar, så att belastning i form av nya båtplatser inte skadar dessa.