BRYGGOR & PÅLNING

Att anlägga en brygga...

… som klarar påfrestningarna!

Under årens lopp har vi anlagt ett mycket stort antal både offentliga och privata bryggor. Beroende på omständigheter och användningsområde kan vi erbjuda bryggor som är pålade, baserade på stenkista, stålspontade eller formgjutna i betong.

En brygga är inte bara ett ställe att förtöja båten vid. Kanske ett lite större däck får plats där en matgrupp blir den perfekta samlingspunkten. Vi hjälper till med idéer och konkreta förslag!

EXEMPEL: ÅSNENS NATIONALPARK

Från vildmark till ställe för njutning...

… för alla som besöker Åsnens Nationalpark i Småland!

Uppdraget från Peab gick ut på att skapa en ”oas mitt i en oas”, en brygga med sittplatser för allmänheten.

Naturen för platsen var i princip ogenomtränglig vid uppdragets start. Idag kan man via en lång spång gå ut till bryggdäcket och njuta av den fina naturen. Bildspelet visar projektet från start till färdig brygga.

Exempel på före och efter (dra i pilarna)