SJÖARBETEN

Allt under vatten

Ledningsdragning, bottenundersökningar etc

Vi utför spontning av kajer och hamnanläggningar. Sponten drivs ner i marken med hjälp av hydralhammare. Materialen vi arbetar med är stål, trä eller polyten. Kontaka oss för mer information och ett besök på plats.

BOTTENUNDERSÖKNING MED SONAR I 3-D
Med vår avancerade bottenscanner kan vi erbjuda komplett kartläggning av sjö- och havsbotten före och efter ledningsdragning (el, VA etc).

LEDNINGSDRAGNING
Tärnöbolagen har mångårig erfarenhet av ledningsdragning på både sjö- och havsbotten, t.ex omfattande VA-installationer i känslig skärgårdsmiljö. På landsidan arbetar vi med en flexibel maskinpark för att åstadkomma så lite markåverkan som möjligt. Sprängningstjänster ingår också i vårt åtagande.