Frågor & svar

Här kan du få snabba svar på vanliga frågor! Tag kontakt med oss om det är några andra frågetecken som dyker upp. Ingen fråga är för liten eller stor. Vi svarar oftast inom 24 timmar. Allra snabbast är alltid att ringa till oss. Välkommen!

Våra anställda har samtliga mångårig erfarenhet av olika entreprenadarbeten. Riktiga yrkespersoner, med andra ord. Vi sätter samman rätt kompetenser till varje enskilt projekt.

Ja, vi har ett stort antal certifikat och specialutbildningar, bl.a för arbete i känsliga miljöer typ vattendrag, framförande av fartyg, hantering av retur- och miljöfarligt avfall för att nämna några.

Vi har samtliga erforderliga försäkringar: Allrisk, Ansvar, Entreprenad: Upp till 10 MSEK.

Ja det gör vi, vilket vår kundsammansättning är ett tydligt bevis på. Vi uppfyller AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets reglemente för arbete bl.a i vattentäkter.

Allt ifrån privatpersoner i t.ex skärgårdsmiljö till kommuner, stora etablerade aktörer inom bygg- och anläggning och elkraft.

Ja, vi är certifierade Byggarbetssamordnare.

Vill du ha
pris på ett projekt?

Du får snabbast tag på oss genom att ringa 070-845 42 88 dagtid. Eller skicka e-post till: ola@tarnobolagen.se Välkommen!