KABELDRAGNING

Svets, montage och dragning

Alla typer av kablar

Vi erbjuder alla typer av svets- och montagearbeten samt kabeldragning av t.ex VA, högspänningsledning eller fiberkabel.

I våra maskinresurser har vi rätt utrustning, både på land och i vatten, för arbete i känsliga miljöer.