Trångt om utrymme för att bygga pumpstation, ingen möjlighet att komma ut med betongbil och flera kilometer ledning som dras under vattenytan. Dessutom är området klassat som naturreservat, vilket innebär att stor försiktighet är nödvändig. Det finns gott om utmaningar när skärgårdsön Tärnö – utanför Karlshamn – ansluts till det kommunala VA-nätet.

Meter för meter läggs nu vatten- och avloppsledningar ut i Karlshamns skärgård till Tärnö. Ön ligger ytterst i skärgården och har fått vänta till sist, men med Tärnö kommer alla öar i Karlshamns skärgård att vara utrustade med kommunalt vatten- och avlopp. Peab är generalentreprenör och Karlshamns kommun beställare.

– Kommunalt vatten- och avlopp är en viktig uppgradering inför framtiden för skärgårdsborna. Det finns bara fördelar; trygghet och driftsäkert, och förmodligen höjer det även värdet på fastigheterna. Många gamla vatten- och avloppssystem i Sverige släpar efter och skulle behöva bytas ut, säger entreprenadingenjör Johan Olsson vid Peab, som leder arbetet.


Sjöledning från pråm

– Vi har byggt en tryckstegring och lite mindre omkopplingar på fastlandet i Matvikshamn. Det läggs sjöledningar mellan Joggesö och Tärnö, samt att det ska vara en kombinerad tryckstegringsstation/pumpstation på Tärnö, berättar Johan Olsson. Sjöledningarna består av 2 stycken vatten dim 63 och en tryckavlopp dim 110, som läggs parallellt från pråm. På pråmen kommer det att arbeta tre man som viktar ledningarna med betongvikter innan de sänks i havet. Pråmen kommer att dra sig fram långsamt med hjälp av utlagda ankare.

– Vi börjar på Tärnö där en mindre sträcka ska spolas ned i havsbotten för att ankrande fritidsbåtar inte ska få tag i ledningarna. Ledningarna läggs sedan mot Joggesö, där den ena vattenledningen och tryckavloppet ska anslutas, säger Johan Olsson. Den andra vattenledningen ansluts cirka 500 meter innan dess, på den befintliga vattenledningen som finns till Tärnö. På så sätt kan kommunen försörja ön med vatten från två håll, vilket säkerställer tryck och flöde även vid hög förbrukning.


Trångt och tungt
Den största utmaningen är att bygga en så pass stor pumpstation ute på en ö.

– Det absolut svåraste är logistiken och byggnationen av tryckstegring/pumpstationen på Tärnö. Det är tunga prefabelement om cirka fyra ton per element och mycket inredning som ska ut på en liten ö där det inte finns någon kaj, säger Johan Olsson. Allt som ska ut till Tärnö lastas i Matvik och körs sedan ut till ön med pråm. Där får man landstiga och frakta upp allt till arbetsplatsen. En improviserad landstigningsplats har byggts i ordning för att man ska komma så nära som möjligt från vattnet. Det svåraste kommer när prefabelementen ska lyftas på plats, på betongstationen.

– Det är trångt och elementen är stora och tunga. Vi får inte plats med alltför stora maskiner, en grävmaskin samt en hjullastare kommer att användas i detta arbete. Elementen behöver lastas om tre gånger totalt under resans gång, berättar Johan Olsson.
Arbetsområdet är väldigt litet i förhållande till elementen. Det är så ont om plats att pumpstation nätt och jämnt får plats på arbetsområdet. Och två ekar som behöver skyddas, står med sex meters mellanrum precis i ”transportsektorn” där ledningar ska dras.

– Att ön är ett naturreservat utgör försvårande omständigheter. Arbetet måste gå oerhört försiktigt fram. Det är höga viten på att skada träd eller annan vegetation, säger Johan Olsson.
Tärnö ligger i det yttersta havsbandet och är den största av öarna i Karlshamns skärgård. Omkring 1920 bodde cirka 250 personer på Tärnö, i dag har ön ingen bofast befolkning. Från öns högsta punkt, Drakaberget, kan man se mer än halva Blekinges kust och de urholkningar i berget som öns invånare i äldre tider trodde var märken efter en drake som bodde där. Kontraktsumman är 5,5 miljoner kronor. Peab tilldelades entreprenaden i mars och den ska vara i drift innan midsommarafton, med slutbesiktning i början av juli.

Frilansjournalist: Micael Goth
Artikeln publicerades måndag den 19 augusti 2013 i Entreprenadaktuellt