30 års erfarenhet

Entreprenadarbeten till sjöss och på land
Allt inom mark- och sjöentreprenader: Så lyder ambitionen i TärnöBolagen AB som tack vare en flexibel och rejäl fordons- och fartygspark arbetar både till sjöss och på land. Med ett synnerligen brett koncept kring kvalificerade entreprenadarbeten servar man dagligen både företag och privatpersoner i södra Sverige.

TärnöBolagen AB är företaget som fokuserar på entreprenader till sjöss, skärgård och kvalificerade uppdrag på fastlandet. Det handlar om pråmtransporter, kabelnedläggning och VA-arbeten men också om uppdrag kring byggnation, marin verksamhet, bryggor, kajförstärkningar och hamnarbeten.

– Vi servar både företag och privatpersoner och har många års erfarenhet av varierande entreprenader både på land och till sjöss i södra Sverige, säger ägare Ola Karlsson.

Ola har varit verksam inom TärnöBolagen i 30 år driver idag verksamheten med ett tiotal anställda. Arbetsstyrkan varierar beroende på uppdrag och även om de flesta av dem sker i närområdet Blekinge så utför man även arbeten från Stockholm i norr till Trelleborg i söder.

–Vår filosofi är att arbeta rikstäckande, säger Ola. Något som möjliggörs tack vare en flexibel fordonsstyrka med allt från olika ytfartyg, tunglastande pråmar och entreprenadmaskiner.

Stark bredd
Olas ambition är att åta sig allt inom entreprenadarbeten och han har genom åren byggt upp en maskinpark med alla nödvändiga tillbehör just för det ändamålet.

– Vi verkar mestadels i rollen som huvudentreprenör men också som inhyrd arbetskraft åt andra företag. Det kan handla om anläggningsarbeten för hamnar, t.ex förstärkning, pålning, betongarbeten och bryggor eller komplicerade transporter och lyft i otillgängliga miljöer. Vi utför även lednings- och avloppsdragning i känsliga vattenmiljöer.

För privatkunder utför vi en mängd olika arbetsuppgifter, t.ex dräneringsarbeten, sprängning eller vibrationsfri spräckning, anläggning av bryggor, infarter eller parkeringsplatser, fortsätter Ola Karlsson.

Konkurrensen stimulerar
Stora resurser läggs på att hela tiden hålla personalen uppdaterad kunskapsmässigt. Det handlar i huvudsak om hantering och arbeten i känsliga miljöer där företaget har flera certifieringar. Den höga kunskapsnivån har bidragit till TärnöBolagens goda rykte i en bransch där konkurrensen är hård. Detta är dock inget som bekymrar Ola Karlsson.

– Jag anser att konkurrens är något väldigt positivt och stimulerande, det hjälper oss att vara på tårna. Konkurrensen ställer krav på oss att utföra våra jobb på allra bästa sätt, och det är något som våra kunder märker. Vi är det lilla specialiserade företaget med de stora resurserna som alltid håller vad vi lovar, säger han.

Just nu är man i färd med att lägga en elkabel i havet mellan Almö och Hasslö. Ett annat arbete kretsar kring VA-arbeten på skärgårdsön Bjärnö. Peab, OneNordic, EoN, Sjöfartsverket och Vattenfall är några av TärnöBolagens uppdragsgivare.

– Vi anser att vi ligger på en bra nivå nu i verksamheten med lagom stor orderingång. Vi vill givetvis växa men är samtidigt noga med att bibehålla vår höga servicegrad och personliga prägel på kontakten med kunderna. Sådant bygger framgång på sikt, avslutar Ola Karlsson.

Research: Victor Salazar
Text: Örjan Persson