Entreprenadarbeten över hela Sverige
070-845 42 88
08 Nov 2018

Leverantörstidningen skriver om TärnöBolagen

30 års erfarenhet

Entreprenadarbeten till sjöss och på land
Allt inom mark- och sjöentreprenader: Så lyder ambitionen i TärnöBolagen AB som tack vare en flexibel och rejäl fordons- och fartygspark arbetar både till sjöss och på land. Med ett synnerligen brett koncept kring kvalificerade entreprenadarbeten servar man dagligen både företag och privatpersoner i södra Sverige.

TärnöBolagen AB är företaget som fokuserar på entreprenader till sjöss, skärgård och kvalificerade uppdrag på fastlandet. Det handlar om pråmtransporter, kabelnedläggning och VA-arbeten men också om uppdrag kring byggnation, marin verksamhet, bryggor, kajförstärkningar och hamnarbeten.

– Vi servar både företag och privatpersoner och har många års erfarenhet av varierande entreprenader både på land och till sjöss i södra Sverige, säger ägare Ola Karlsson.

Ola har varit verksam inom TärnöBolagen i 30 år driver idag verksamheten med ett tiotal anställda. Arbetsstyrkan varierar beroende på uppdrag och även om de flesta av dem sker i närområdet Blekinge så utför man även arbeten från Stockholm i norr till Trelleborg i söder.

–Vår filosofi är att arbeta rikstäckande, säger Ola. Något som möjliggörs tack vare en flexibel fordonsstyrka med allt från olika ytfartyg, tunglastande pråmar och entreprenadmaskiner.

Stark bredd
Olas ambition är att åta sig allt inom entreprenadarbeten och han har genom åren byggt upp en maskinpark med alla nödvändiga tillbehör just för det ändamålet.

– Vi verkar mestadels i rollen som huvudentreprenör men också som inhyrd arbetskraft åt andra företag. Det kan handla om anläggningsarbeten för hamnar, t.ex förstärkning, pålning, betongarbeten och bryggor eller komplicerade transporter och lyft i otillgängliga miljöer. Vi utför även lednings- och avloppsdragning i känsliga vattenmiljöer.

För privatkunder utför vi en mängd olika arbetsuppgifter, t.ex dräneringsarbeten, sprängning eller vibrationsfri spräckning, anläggning av bryggor, infarter eller parkeringsplatser, fortsätter Ola Karlsson.

Konkurrensen stimulerar
Stora resurser läggs på att hela tiden hålla personalen uppdaterad kunskapsmässigt. Det handlar i huvudsak om hantering och arbeten i känsliga miljöer där företaget har flera certifieringar. Den höga kunskapsnivån har bidragit till TärnöBolagens goda rykte i en bransch där konkurrensen är hård. Detta är dock inget som bekymrar Ola Karlsson.

– Jag anser att konkurrens är något väldigt positivt och stimulerande, det hjälper oss att vara på tårna. Konkurrensen ställer krav på oss att utföra våra jobb på allra bästa sätt, och det är något som våra kunder märker. Vi är det lilla specialiserade företaget med de stora resurserna som alltid håller vad vi lovar, säger han.

Just nu är man i färd med att lägga en elkabel i havet mellan Almö och Hasslö. Ett annat arbete kretsar kring VA-arbeten på skärgårdsön Bjärnö. Peab, OneNordic, EoN, Sjöfartsverket och Vattenfall är några av TärnöBolagens uppdragsgivare.

– Vi anser att vi ligger på en bra nivå nu i verksamheten med lagom stor orderingång. Vi vill givetvis växa men är samtidigt noga med att bibehålla vår höga servicegrad och personliga prägel på kontakten med kunderna. Sådant bygger framgång på sikt, avslutar Ola Karlsson.

Research: Victor Salazar
Text: Örjan Persson

23 Jan 2015

Sjökabel dras med hjälp av vattenskoter

I Blekinge används vattenskoter och mobil pråm när elkabel läggs i sjö. – Det gör allt enklare än att jobba med en traditionell båt, säger Ola Karlsson, som driver sjöentreprenadföretaget Tärnöbolagen. Oväntat tyst och mjukt bogseras den mobila pråmen ut i den höstkalla sjön av en vattenskoter. Kabeltrumman rulllar stadigt ut den svarta elkabeln och likt en orm ringlar kabeln fram över pråmen – innan den dyker ned i vattnet. Allt medan Ola Karlsson från Tärnöbolagen med vaksam blick kontrolleraratt arbetet går rätt till. Kabeln får inte rullas ut för fort men inte heller för sakta. – Vattenskotern är ett fantastiskt hjälpmedel. I jämförelse med en båt är den smidig att komma fram med och lätt att hantera, dessutom rolig att jobba med. Vi kommer åt även de svåra platserna. Och eftersom den saknar propellrar så rörs inte botten upp, vilket är bra ur exempelvis miljösynpunkt, säger Ola Karlsson. Platsen är LIstersjön i Blekinge, drygt en mil från Kallinge. Här ska luftledningar ersättas av kabel i ett led att modernisera och säkra eltillförseln. På uppdrag av Eon har Infratek ansvaret att genomföra projektet, och som underentreprenör har sjöentreprenadföretaget Tärnöbolagen anlitats. Genom att dra elkabeln i Listersjön blir dragningssträckan kortare. Området runt sjön utgörs av naturreservat och här finns en vattentäkt. Allt detta gör det enklare att dra ledningen i vattnet. – Det går snabbare om förutsättningarna är rätt. Att bottenundersökningarna är gjorda i förväg, så vi vet hur det ser ut och hur mycket skyddsrör som behövs. Här i Listersjön har vi optimala förhållanden med mjuk sandbotten, förutom vid landfästena där vi lagt skyddsrör om 100 meter i båda änderna av sjön, som skydd mot exempelvis vassa stenar, berättar Ola Karlsson. Pråmen glider behagligt fram genom vattnet, på väg mot viken bakom den utskjutande landremsan. Den mobila pråmen köpte Ola Karlsson en gång i tiden av försvaret och den passar utmärkt för sjöläggning. Den är bygd av aluminium och vikten är två ton, med bärighet om cirka 10-15 ton. Pråmen går att montera ner snabbt: på mindre än två timmar plockas delarna isär och pråmen paketeras om för lastbilstransport. – Hela rubbet blir bara fem gånger två meter, säger Ola Karlsson. Han kastar med jämna mellanrum ut oranga bojar för att markera leden där elkabeln läggs. Vattenskotern är utrustad med gps och sonar. Det gör det möjligt att skanna botten innan ett projekt och kontrollera vattendjup och positionsbestämma hinder. – Vi filmar också kabelläggningen från vattenskotern, med en kamera ned i vattnet. Kabelns positioner, exakt var den ligger, sparas och överlämnas på ett usb-minne till kunden, säger Ola Karlsson. Bogserbåten glIder in mot land medan vattnet kluckar. Nu dras kabeln upp på land med hjälp av traktor och passerar en väg, innan den når kraftstationen. – Landinfästningen är kanske den mest kritiska delen, att komma in med kablar och skyddsrör. Det är lite väl långgrunt på vissa ställen, djup är viktigt. Men jag är positiv och ser bara möjligheter, skrattar Ola Karlsson. Vanligtvis brukar det handla om en kabel att handskas med. Här ska tre kablar in i kraftstationen. Och genomförandet sker i ”fel ordning” – på botten ligger två gamla kablar från 1970-talet under den nya ledningen. Det gör det svårt att komma åt. Normalt sett hade de gamla kablarna plockats bort först, men här måste de tas bort sist. Den nya kabeln behöver vara i drift för att säkra eltillförseln när de gamla tas bort. – Det är lite som att öppna paketet innan man slår in det. Man får jobba baklänges. Det är svårt veta skicket på de gamla sjökablarna. Så länge de ligger orörda går det bra, men när vi börjar röra dem för att skarva in dem i kraftstationen kan de falla isär och mer eller mindre smulas sönder. Gäller att böja dem långt ut och mjukt, menar Ola Karlsson. I samband med att den befintliga äldre kabeln plockas upp, kommer ett elverk med elektrisk upptagning att användas i stället för hydraulik. Detta för att minimera risken för kemikalier och olja, med tanke på vattentäkten. När den befintliga ledningsgatan ska rivas, och stolparna tas bort, blir det svårt att komma fram utan att göra åverkan i naturreservatet. För att minimera avtrycken och markpackningen kommer en ATV med larvfötter att användas. Text: Micael Goth redaktionen@entreprenadaktuellt.se
23 Okt 2013

Karlshamns skärgård får kommunalt vatten- och avlopp

Trångt om utrymme för att bygga pumpstation, ingen möjlighet att komma ut med betongbil och flera kilometer ledning som dras under vattenytan. Dessutom är området klassat som naturreservat, vilket innebär att stor försiktighet är nödvändig. Det finns gott om utmaningar när skärgårdsön Tärnö – utanför Karlshamn – ansluts till det kommunala VA-nätet.

READ MORE