Entreprenadarbeten över hela Sverige
070-845 42 88

Det här är Tärnögruppen: Tärnöbolagen AB och Tärnö Sjöentreprenad AB

Vi är ett företag som hjälper både företag och privatkunder. Vi har mångårig erfarenhet av varierande sjö- och markarbeten över södra Sverige. Företaget har sitt säte i Blekinge utanför Karlshamn.

Allt inom markarbete är ett väldigt stort begrepp och under åren har vi byggt upp en maskinpark för att klara av allt ni som kund kan tänkas behöva hjälp med. Till maskinparken har vi givetvis alla tillbehör som krävs. Vi arbetar oftast som huvudentrepenör men också som inhyrda med maskin och förare åt andra företag när dom behöver hjälp.

Det vi hjälper privatkunder med är oftast dräneringsarbeten, leverans av grus eller jord. Sprängning eller vibrationsfri spräckning. Infart, parkering eller skaftväg med asfaltering eller marksten. Rivning av hus, platta på mark eller husgrund där vi utför arbete från att fälla första trädet till att lämna efter gjutning eller färdigmurad grund. Återställning eller planering av tomt med stenläggning och stödmurar. Enskilda avlopp eller avloppsanläggningar. Kabelschakt. Schakt för pool. Trädfällning. Utbyggnad eller tillbyggnad. Anslutning av kommunalt vatten och avlopp m.m.

Företag som vänder sig till oss för hjälp är vanligen schaktfirmor som behöver utöka sin maskinpark vid större jobb. Byggfirmor eller husleverantörer som behöver hjälp med schakt eller kompletta grundpaket. Lossning av leveranser, transport av material m.m. Vi gör även grunder och utför markarbeten till industrifastigheter eller större byggen som bostäder, skolor och motsvarande.

Etableringsår
st Fartyg
st Entreprenadmaskiner
sjömil VA-ledningar lagda